Phê duyệt quy hoạch chi tiết KĐT Vincity Gia Lâm tỷ lệ 1/500 - Vincity
x